اولین کارگاه تخصصی آموزشی مدیران عامل موسسات خیریه استان سمنان

اولین کارگاه تخصصی آموزشی مدیران عامل موسسات خیریه استان سمنان


اولین دوره آموزشی تخصصی مدیران موسسات خیریه استان توسط خانه خیرین ایران با همکاری سازمان بهزیستی استان و خانه خیرین استان سمنان در سالن همایش شهید شاهورانی اداره بهزیستی استان برگزار شد.

در این دوره آموزشی بعد از آیین افتتاح، شرکت کنندگان از مباحث ارائه شده توسط آقای عشقی ثانی در زمینه مدیریت موسسات خیریه و روش های جذب مشارکت های مردمی و در ادامه با مباحث ارائه شده توسط آقای مهندس نظری در زمینه آشنایی با مجموعه قوانین مالیاتی حاکم بر موسسات خیریه آشنا شدند.

با توجه به برگزاری مطلوب و مناسب دوره آموزشی استقبال خوبی از سوی مدیران و کارشناسان موسسات خیریه استان بعمل آمد و ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران دوره آموزشی و هیات مدیره خانه خیرین ایران و استان، خواستار برگزاری و تداوم این قبیل دوره های آموزشی از سوی خانه خیرین ایران شدند.

مدیر برگزاری دوره آموزشی: علی روشنایی