انتشارات روزنه

انتشارات روزنه


📚 .


#تازه_های_نشر


کتابی که در دست دارید، نمونه‌ای است از تمنای در میان نهادن وضعیت خاص معمارانه به قلم معماری که آثار و تجربیاتی غنی دارد. نفس این عطش معمارانه به خودی خود ارزشمند است و از جهتی ارزش این کتاب فراتر از کوشش برای بیان دغدغه‌های نظری و تجربه‌ی زیسته می‌رود، زیرا حاوی شرح معمارانه‌ی زندگی یک ایرانی است که طی دوران خاصی از گذار زیسته است.

سیدمحمّد بهشتی


نام کتاب: معماریِ معماری (انسان و معماری معاصر ایران)

نوشته‌ی مهدی فروغمند اعرابی

قطع: خشتی

چاپ اول: اول

تعداد صفحات: 216

قیمت: 39500 تومان


#انتشارات_روزنه #نشر_روزنه

#معماری #معماری_مدرن