اقوام ومذاهب را مفت ومجانی نفروشید

اقوام ومذاهب را مفت ومجانی نفروشید


جلال جلالی زادهنامی از حقوق شهروندی وهموطنی وقانون اساسی نیست ,تا اینکه هرچه به زمان انتخابات نزدیک می شویم سروکله مدعیان نمایندگی از اقوام ومذاهب بویژه اهل سنت پیدا می شوند یکی خودرا رئیس کل می داند ودیگری فعال سیاسی وسومی تنها معتمد وچهارمی دارای بهترین پایگاه وچهارمی خودرا صاحب خانه می داند واز کاندیداها دعوت می کند .امروز در خبری خواندم پانصد نفر از علمای کوردستان از آیة الله رئیسی برای حضور در انتخابات دعوت کرده اند .اولا چنین شانتاژهایی درست نیست ,واینگونه ادعاها برای ترسانیدن بچه نیست .ثانیا هرکس حق خودشه از هرشخص وجریانی حمایت کند اما با نام ونشان .

بعد هم افراد دیگری پیدا می شوند وبا نام اهل سنت افتخار می کنند که طرفدار ولایت مطلقه فقیه هستند وقصد جذب آرای اهل سنت را به نفع ارباب خود دارند. آقای محترم در میان مراجع محترم شیعه در باره خود ولایت اختلاف است شما به عنوان طرفدار خلافت چگونه به ولایت مطلقه رسیدی ؟؟؟

البته هراهل سنت به عنوان یک شهروند ایرانی از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن برخوردار است وآزاداست به هرکسی که می خواهد رأی دهد ویا ندهد ,اما چون متاسفانه دراین تبعیضی که نسبت به اهل سنت در قانون اساسی روا داشته شده نه تنها حقوق شهروندی وایرانی بودن تضییع شده بلکه عواقب وآثار سلبی ومنفی زیادی را به دنبال خود دارد که چهل وسه سال است برآنان تحمیل شده است وهیچ کس هم به فکر زدودن آثار سلبی وموانع تحمیلی نیست . پیامبر (ص)فرموده : مسلمان دریک سوراخ دوبار گزیده نمی شود .مطرح کردن این مطالبات وروشنگری ها حمل بر تحریک وایجاد تفرقه نشود .تفرقه اندازان همان کسانی بوده اند که با تصویب این قانون بزرگترین ضربه را به وحدت اسلامی وبرادران اهل تشیع در کشورهای اسلامی زده اند که همیشه ایران را برای عدم مراعات اهل سنت مثال می زنند .ازسوی دیگر مطالبه حقوق یک وظیفه اسلامی ودینی است .چون پیامبر فرموده کسی که از گفتن حق ساکت باشد شیطان لال است .

همینطور مگر می شود شخصی مسلمان باشد ودریک جامعه اسلامی حاکم باشد وخودرا عادل بداند اما حقوق جمعیت کثیری از هموطنانش را ضایع بکند.؟خب اگر چنین چیزی صورت بگیرد خود به خود شخص از عدالت ساقط وحکومتش اعتبار ندارد.

اهل سنت در همه دوره ها رأیشان تعیین کننده بوده است اما در مقابل این رأی در مرکز چه عایدی نصیبشان شده است؟

اهل سنت را مانند یک حزب با ده نفر عضو حساب کنید .آیا رئیس جمهوری که با پنج شش ملیون رأی جام پیروزی را به سر می کشد نباید از لحاظ اخلاقی , وجدانی ویا سیاسی فرد یا افرادی از این همه هوادار ورأی دهنده را در چهار سال ریاست جمهوری درکنار خود داشته باشد ؟ حال که حق ریاست جمهور برای یک شهروند به ناحق سلب شده اما معاون رئیس جمهور ,وزرا ,معاونان ,استانداران و........چی؟ اجرای قانون اساسی چی؟؟؟؟

لذا می طلبد کاندیداها یی که در هوای گرفتن آرای اهل سنت هستند گول معامله گران وفرصت طلبان رانخورند که اهل سنت آنان را نمی شناسند .ویا افرادی از آب گل آلود استفاده نکنند بدون هیچ سابقه وفعالیت سیاسی ویا مذهبی ویا جایگاه وپایگاه مردمی سنگ اهل سنت را بر زمین بزنند.

اهل سنت دارای شخصیت ها ورجالی است که هم از محبوبیت بر خوردارند وهم تا کنون نشان داده اند دنبال منافع شخصی خویش نیستند .شخصیت هایی در مناطق مختلف وجود دارند که همیشه چه با مکاتبات ویاملاقات با مسئولین پیگیر مطالبات حقوق شهروندی اهل سنت بوده اند .که می توان به مولانا عبدالحمید وبرخی دیگر از علما وفعالان مدنی وسباسی اشاره کرد.

هرچند روحانی متاسفانه دودوره از اعتماد اهل سنت سوء استفاده کرد وحتی یک پست فرمالیته مشاور اهل سنت ریاست جمهوری را حذف کرد اما در استان کوردستان دردوره دوم فعالیت ها وخدمات خوبی انجام شده است که هرچند لازمند اما کافی نیستند .بحث ما تنها یک استان نیست بلکه کل کشوراست .

سخن آخر این است علما وفعالان سیاسی ومدنی اهل سنت تصمیم واحدی را اتخاذ کنند .چون کسانی که در محافل خصوصی جرأت نمی کنند خودرا سنی بدانند شایستگی نمایندگی اهل سنت را ندارند.

ولازم است کاندیداها چه اصلاح طلب ویا اصولگرا به طور شفاف وروشن برنامه ها وشعارهای خودرا درباره رفع تبعیض از اهل سنت اعلام نمایند .

1_تعیین معاون رئیس جمهور یا دستیار ویژه با اختیارات ویژه در امور اقوام ومذاهب

2_تعیین دویاسه وزیر به نسبت رأی اهل سنت

3_ملزم نمودن همه وزیران به تعیین معاون اهل سنت

4_انتخاب چندین سفیر از اهل سنت بویژه در کشورهای اسلامی

5_انتصاب استاندار اهل سنت در استان های اهل سنت

6_دعوت از نخبگان اهل سنت خارج نشین برای بازگشت وخدمت درداخل کشور.

7_اعمال تبعیض مثبت برای جبران تبعیضات گذشته بویژه در مناطق جنگی

8_حذف گزینش های سختگیرانه ودیدگاه های امنیتی نسبت به اهل سنت

9_اجرای کامل قانون اساسی بویژه فصل سوم در ارتباط با حقوق ملت

10_حمایت از کرامت علمای اهل سنت وتخصیص بودجه به مدارس دینی به تناسب حوزه های علمیه

@drjalalizadeh60