اسید سیتریک

اسید سیتریک

شنبه

• 2.2 اسید سیتریک

اسید سیتریک یک اسید نسبتاً قوی است ، که دارای pKa در حدود 3.13 است ، بنابراین می تواند آپاتیت بیولوژیکی را به راحتی حل کند. با این واقعیت کمک می شود که ، مانند EDTA (1/2)) ، تعدادی مجتمع را در محلول با کاتیونهای چندشویه تشکیل دهد و تعادل را حتی در جهت انحلال جابجا کند. بر این اساس ، گاهی اوقات به عنوان جایگزینی برای EDTA در تهیه کانالهای ریشه ، در غلظتهای 5 تا 40٪ از جرم من ، گاهی اوقات در ترکیب با مواد شوینده و آنتی بیوتیکها استفاده می شود. همچنین از آن برای قلع مینای دندان برای بهبود احتباس ترمیم استفاده شده است.

این را نیز بخوانید :

Https://telegra.ph/فروش-مواد-شیمیایی-05-30