استاندارد هاي فضاي موزه اکوسیستم های طبیعی و ارائه آنها

استاندارد هاي فضاي موزه اکوسیستم های طبیعی و ارائه آنها


استاندارد هاي فضاي موزه این پروژه با هدف بلند پروازانه تبدیل منطقه سابق معدن زغال سنگ به پارک چشم انداز آغاز شد ، که نه تنها الگویی برای طراحی منظر است که در چین بسیار ضروری است ، بلکه شامل زیرساخت های ساختمان است که می تواند برای تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی و اطلاعات مردم در مورد اکوسیستم های طبیعی و ارائه آنها. نیازهای سیاسی اعلام شده برای ایجاد مناطق تفریحی با کیفیت بالا در یا نزدیک شهرها و یافتن راه هایی برای کنترل تعداد زیادی از بازدیدکنندگان ،استاندارد هاي فضاي موزه اساس تعریف برنامه فضایی را تشکیل می دهد. این نه تنها ایجاد خود پارک چشم انداز ، بلکه ساختن یک ساختمان ورودی مرکزی با موزه طبیعت و امکانات اداری ، سه گلخانه ، یک رستوران ،

مرکز ساختمانها ، که بسیار دقیق در توپوگرافی مدل قرار داده شده اند ، شامل سه گلخانه است که به عنوان سه گنبد مشبک چوبی نیم کره ای ساخته شده است. ساخت این گلخانه ها مستلزم تجمیع دانش فنی در زمینه های طراحی انرژی ، عملکرد حرارتی ، یکپارچگی سازه ای و لعاب و همچنین مونتاژ و تدارکات است.استاندارد هاي فضاي موزه با عرض بیش از 90 متر ، گسترده ترین از سه گنبد یکی از بزرگترین چنین سازه های مشبک چوبی در سراسر جهان است. هر سه گنبد از تیرهای چوبی دو لایه منحنی تشکیل شده است که در دو یا سه لایه متقاطع چیده شده اند. گنبدها با شیشه های دو طرفه شیشه ای شیشه ای شده اند که برخی از آنها شامل پنجره های باز شونده است. تیرهای اصلی سازه های چوبی که از بالا شبیه صدف هستند ، در قسمت شمالی پایه محکم به هم متصل شده و به سمت جنوب باد می کنند و شفافیت ساختاری متنوعی را ایجاد می کنند که بهره وری خورشید را بهینه می کند. آگاهی دقیق از شرایط آب و هوایی محلی ، نیازهای حرارتی داخل سازه و کارآیی ساختاری و در دسترس بودن منابع ساختمانی مناسب ، پارامترهای کلیدی برای به حداقل رساندن موفقیت آمیز ردپای اکولوژیکی بودند.

تصمیم اولیه DMAA برای استفاده از چوب تا آنجا که ممکن است در این پروژه نه تنها پیش ساخته وسیع ، بلکه کیفیت اجرای بالایی را نیز ممکن می سازد ، در حالی که مجموعه ای غنی از ارتباطات تاریخی احتمالی را باز می کند.

ساختمان ورودی ،استاندارد هاي فضاي موزه که از جاده دسترسی از طریق یک حیاط بزرگ به آن نزدیک می شود ، بازدیدکنندگان را از طریق یک پله باز که از یک دهانه مدور در دال عبور می کند ، به یک تراس بزرگ پشت بام هدایت می کند ، از آنجا می توانند بر کل پارک نظارت داشته باشند و از وضعیت آن آگاه شوند. عملکرد دوقلو ساختمان به عنوان رابط بین معماری و چشم انداز است. سکوی تماشای کنسول بر فراز سطح آب در قلب پارک بالا می رود و بازدیدکنندگان را به سمت سه گلخانه در باغ های گیاه شناسی هدایت می کند.

تراس های موزه بونسای ، که در دایره های متحدالمرکز قرار گرفته اند ، چارچوب ساختاری را برای ارائه دقیق جنبه باستانی شرق دور هنر باغ ارائه می دهد. مسیری که بازدیدکنندگان طی می کنند منعکس کننده اصل یک چشم انداز طبیعی اهلی است. درست مانند گنبدهای عظیم گلخانه ها ، پایه موزه بونسای نیز با توپوگرافی مدل منظره و سطح استخر به صورت پویا واکنش نشان می دهد.

این مرکز تحقیقاتی شامل آزمایشگاهها ، استودیوها ، ساختمانهای اداری ، کارگاهها ، اتاقهای جلسات ، اتاقهای سخنرانی و کتابخانه است و به تعدادی غرفه در اندازه های مختلف تقسیم شده است که توسط یک بلوک متصل مشترک در سطح همکف به هم متصل شده اند.

بیان مجسمه سازی مفهوم کلی بر اساس سازه های چوبی سنتی سقف چوبی است که سعی می کند با تفسیر مجدد منطق ساختاری و هندسی آنها عدالت را رعایت کند. رستوران و چایخانه نمونه کاملی از کاربرد اصول لایه های باربر انباشته و در هم تنیده ، ایجاد مراحل و مقیاس با افزودن یا برداشتن لایه های نزدیک به تکیه گاه یا لبه ها و بازی با روابط متناسب بین ساختار و فضا است.

گفتگوی مداوم بین داخل و خارج و بیان معماری ظریف رابط بین معماری و چشم انداز در مدل سازی مجسمه سازی پارک چشم انداز منعکس می شود ، که به طور ارگانیک با زیرساخت های ساخته شده ادغام می شود.