اتاق شیشه ای؛ شیشه های نوک مدادی

اتاق شیشه ای؛ شیشه های نوک مدادی

کاووس باسمنجی
شرکت های توزیع دارو در حال ریکال کردن 180 سری ساخت از 16 قلم داروی شرکت داروسازی اُسوه، تولیدی سال 1397، هستند، به شرح زیر:


سازمان غذا و دارو، این ریکال را با نامه ای که شماره اش مزین است به حرف «م» [=محرمانه] به شرکت های توزیع دارو تکلیف کرده و جامعه را از وقوع این ریکال عظیم و بی سابقه در بیخبری محض نگاه داشته.

این، همان سازمانی است که رییس اش در هجدهم خردادماه امسال اعلام کرد: «در اتاق شیشه ای کار خواهیم کرد»؛ همان سازمانی که خودش در بند 11-5 دستورالعمل ریکال داروها [اعلان و آگهی] تصریح می کند که «در صورتی که ریکال در سطح مصرف کننده یا داروخانه ها و مراکز درمانی باشد، به علت این که زیرمجموعه های هر کدام از آنها به راحتی قابل شناسایی نمی باشند، باید در رسانه های نوشتاری یا گفتاری آگهی ریکال را منتشر و اعلام نمود».آقای دکتر محمدرضا شانه ساز شوشتری، رییس محترم سازمان غذا و دارو، برای تطهیر شش سری ساخت قرص های لوزارتان ریکال شده شرکت اکتوور و برای به زندان انداختن من، یک نامه به مقام قضایی نوشتید. برای ریختن آب توبه بر سر 180 سری ساخت داروی ریکال شده شرکت اُسوه چند نامه خواهید نگاشت و چند امضا در قرارگاه جمع خواهید کرد؟ کاغذ کاربُن به تعداد کافی در دبیرخانه طبقه سوم ساختمان فخر رازی موجود هست؟ آن دفعه با استناد به نتایج آزمایشگاه Analys Lab Private Limited متعلق به شرکت Hetero، لوزارتان ساخت Hetero را سالم اعلام کردید؛ این بار زیر بیرق کدام آزمایشگاه سینه خواهید زد؟

آقای رییس، اتاق تان شیشه ای هست ولی رنگ شیشه اش نوک مدادی متالیک است.