آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۹،ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون معلولان ابلاغ شد

آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۹،ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون معلولان ابلاغ شد

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت


نوع مصوبه : تصویب نامه


شماره مصوبه : ۵۵۸۶۳/۱۰۱۵۰۵


تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


آیین‌نامه اجرایی آموزش‌عالی رایگان معلولان ابلاغ شد


اسحاق جهانگیری، آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۹ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ را برای اجرا ابلاغ کرد.


به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصمیم هیئت وزیران در جلسه روز ۸ آبان ۱۳۹۸، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان بهره‌مند شوند.


هم‌چنین، واحدهای آموزش عالی موظفند نسبت به ثبت نام، انجام امتحانات و صدور مدرک افراد پذیرفته شده موضوع این آییننامه بدون دریافت شهریه اقدام نمایند.


گفتنی است، شهریه تحصیلی مشمولان این آیین‌نامه، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می شود و باقیمانده شهریه بر عهده فرد مشمول است.


افزون بر این، تسهیلات مربوط، برای دوره های آموزشی که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل باشد، اعمال می‌شود.


لازم به ذکر است، فرد دارای معلولیت شاغل به تحصیل در واحدهای خارج از کشور دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و هم‌چنین، معلولانی که از بورسیه تحصیلی استفاده نموده یا مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد مشمول این آیین نامه نمی شوند.


سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را بر اساس پیشنهاد سازمان در ردیف های بودجه سنواتی پیش بینی نماید


تصویب نامه هیئت وزیران


بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد"


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان بهزیستی کشور - دانشگاه آزاد اسلامی


هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد تبصره ماده (۹) قانون حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۹۶تصویب کرد


آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از حقوق معلولان

آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)


ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند؛


١- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲- سازمان، سازمان بهزیستی کشور

٣- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶

۴- فرد دارای معلولیت: فرد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون

۵- فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط: فردی که براساس آزمون وسع مبتنی بر سامانه بانک اطلاعت رفاه ایرانیان در هفت دهک اول قرار گرفته و دارای معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید موضوع بند (۴) ماده (۱) این آیین نامه است.

۶- واحدهای آموزش عالی باشگاه ها مراکز و مؤسس ات آموزش عالی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند.


ماده ۲- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد ش رایط می توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجار آموزش رایگان بهرمند شوند.


تبصره- پرداخت شهریه برای دانشجویان شاغل به تحصیل در واحدهای خارج از کشور باشگاههای دولتی و غیر دولتی مشمول این آیین نامه نمی‌شود.ماده ۳- شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آیین نامه در واحدهای آموزش عالی طبق ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزش عالی مربوط است.


ماده ۴- شهریه تحصیلی مشمولین این آیین نامه، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت میشود و باقیمانده شهریه بر عهده فرد مشمول است.


ماده ۵- تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل دوره های آموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر بشود و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل باشد.


ماده۶- فرد دارای معلولیت که از راتبه تحصیلی (بورسیه) استفاده نموده یا مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - مصوب ۱۳۶۹ - قرار گیرد، مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه نیست.


ماده ۷- واحدهای آموزش عالی موظفند نسبت به ثبت نام، انجام امتحانات و صدور مدرک افراد پذیرفته شده موضوع این آیین نامه بدون دریافت شهریه از فرد مشمول اقدام نمایند.


ماده ۸- سازمان موظف است پس از ثبت نام، نسبت به تسویه حساب فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط با واحدهای آموزش عالی حداکثر تا پایان همان سال تحصیلی اقدام نماید.


ماده ۹- سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز سنجش آموزش پزشکی و مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی موظفند فهرست افراد دارای معلولیت پذیرفته شده در واحدهای آموزش عالی را در هر سال تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.


ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را براساس پیشنهاد سازمان در ردیف بودجه سنواتی مربوط پیش بینی نماید.


بسمه تعالی 


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان بهزیستی کشور


هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۹۶- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد


آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان


ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند؛


١- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۹۶

۲-وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

٣- سازمان، سازمان بهزیستی کشور.

۴- فرد دارای معلولیت: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون

۵- فرد دارای معلولیت جویای کار: افراد موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون با تأیید سازمان

۶- کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (3) قانون کار -- مصوب ۱۳۶۹- و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- تعریف شده و اداره کارگاهها و مؤسسات بخش خصوصی یا تعاونی را بر عهده دارند.

۷- کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت: کمک هزینه موضوع تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون


ماده ۲- به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و به کار گیری کنند، در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه پرداخت خواهد شد.


تبصره ۱- میزان شدت معلولیت فرد دارای معلولیت جویای کار برای تعیین میزان کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت بر اساس طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و س لامت و تغییرات آن در کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و کمیته تخصصی توانبخشی حرفه ای و اشتغال افراد دارای معلولیت سازمان انجام میشود.


تبصره ۲- تطبيق نوع معلولیت و عملکرد فرد دارای معلولیت جویای کار با ویژگیهای فنی مشاغل پیشنهادی، براساس دستورالعمل تخصصی ابلاغی سازمان انجام می شود.


تبصره ۳- کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت برای هر فرد دارای معلولیت شاغل تا پنج سال قابل پرداخت است.


ماده ۳- کارفرما موظف است به منظور بهره مندی از کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت، موارد زیر را رعایت کند؛


۱- ثبت نام به عنوان متقاضی به کارگیری فرد دارای معلولیت در سامانه اشتغال س ازمان و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت


۲- انعقاد قرارداد به کارگیری حداقل یک ساله با فرد دارای معلولیت جویای کار.


٣- پرداخت حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط.


۴- پرداخت سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران به فرد دارای معلولیت شاغل


ماده ۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به کارفرمایان، پس از انطباق شغل باشدت معلولیت افراد و حسب اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان، متناسب با اقدامات و اولویت های زیر است:

١- به کارگیری افراد دارای معلولیت های شدید ذهنی و روانی مزمن.

۲- به کارگیری افراد دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید.

٣- به کارگیری افراد دارای معلولیت های متوسط.

۴- به کارگیری افراد دارای معلولیت های خفیف

۵- انجام اقدامات منجر به افزایش کارایی افراد دارای معلولیت از قبیل مناسب س ازی محیط کار (ارگونومی) و به کارگیری تجهیزات و فناوریهای کمکی متناسب با توانمندیها و محدودیت های شاغلین دارای معلولیت.


۶- انطباق شغل پیشنهادی فرد دارای معلولیت جویای کار با نوع و شدت معلولیت و تحصیلات : وی به جهت پایداری شغلی


تبصره - میزان پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت و تعداد افراد تحت پوشش، هر سال با رعایت ماده (۱۲) قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور تعیین می شود.


۵- سازمان موظف است نسبت به واریز کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت پس از ارسال یک نسخه از فهرست و پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما و بر اساس اولویت های موضوع ماده (۴) این آیین نامه در حسابی که کارفرما نزد یکی از بانکهای عامل تعیین کرده است، اقدام کند.


ماده ۶- سازمان موظف است به استناد بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را بر اساس اطلاعات و آمار، محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند. سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه سنواتی، نسبت به پیش‌بینی اعتبار در لوایح بودجه سنواتی اقدام می کند.

بسمه تعالی


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان بهزیستی کشور


هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۹۶- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان


ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ١- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۹۶٢- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ٣- سازمان، سازمان بهزیستی کشور ۴- فرد دارای معلولیت: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون ۵- فرد دارای معلولیت جویای کار: افراد موضوع تبصره (1) ماده (۱۲) قانون با تأیید سازمان


۶- کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار - مصوب ۱۳۶۹ - و بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴ - تعریف شده و اداره کارگاهها و مؤسسات بخش خصوصی یا تعاونی را به عهده دارند.


۷- خود اشتغال (خویش فرما): فرد دارای معلولیتی که به سبب اشتغال در قالب قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با عناوین دیگر، پرداخت حق بیمه مربوط را بر عهده دارد.


۸- حق بیمه: وجوهی که به موجب مواد (۲۸) و (۳۹) قانون تامین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود


ماده ۲- معافیتهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

۱- معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای افراد دارای معلولیت با ارسال فهرست حق بیمه و رعایت ماده (۴) این آیین نامه در ازای به کارگیری فرد دارای معلولیت جویای کار.


۲- معافیت خویش فرمایان از پرداخت حق بیمه سهم خویش فرمایی برای افراد دارای معلولینی که به صورت خوداشتغالی با در کارگاههای اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند.


تبصره ۱- مبنای معافیت بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی بر اساس میزان حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار است.


تبصره ۲- کارگاههایی که از سایر معافیت های بیمه ای استفاده می کنند. در صورت احراز شرایط لازم و به کارگیری فرد دارای معلولیت جویای کار، می توانند از مزایای این آیین نامه نیز بهره مند شوند.


تبصره ۳- بهره مندی از مزایای این آیین نامه، الزامی برای پرداخت کمک هزینه موضوع ماده (۱۲) قانون ایجاد نخواهد کرد.


ماده ۳- کارفرما و خوداشتغال (خویش فرما) حسب مورد موظفند به منظور استفاده از معافیتهای موضوع این آیین نامه، موارد زیر را رعایت کنند؛


1- ثبت نام به عنوان متقاضی به کارگیری فرد دارای معلولیت در سامانه اشتغال سازمان و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت


۲- پرداخت حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط


٣- پرداخت سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران به فرد دارای معلولیت شاغل


ماده ۴- کارفرمایان پس از اعلام نیاز و جذب فرد دارای معلولیت جویای کار با حفظ سطح اشتغال نیروی کار موجود در کارگاه، به استثنای بازنشس تگی، فوت و از کارافتادگی در چهار چوب این آیین نامه از معافیت برخوردار خواهند شد.


ماده ۵- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای دایر، فهرست بیمه و بازرسی سازمان تأمین اجتماعی طی یک سال قبل از به کارگیری فرد دارای معلولیت است و در خصوص کارگاه های تازه تأسیس، فهرست بیمه و بازرسی ظرف شش ماه پس از فعالیت کارگاه ملاک عمل خواهد بود.


تبصره - سازمان تامین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا امکان دسترسی برخط اطلاعات فهرست و پرداخت حق بیمه کارگاههای مزبور و همچنین فرد دارای معلولیت خوداشتغال برای سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم شود


ماده ۶- کارفرما مکلف است جذب و به کارگیری افراد دارای معلولیت را به صورت کتبی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اعلام کند.


ماده ۷- سازمان موظف است متناسب با اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ارسال فهرست کارفرمایان و خویش فرمایان مشمول به سازمان تأمین اجتماعی و واریز حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی مربوط به حساب سازمان یادشده اقدام کند.


ماده ۸- سازمان موظف است به استناد بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را بر اساس اطلاعات و آمار، محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند. سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه سنواتی نسبت به پیش بینی اعتبار در لوایح بودجه سنواتی اقدام می کند.فایل pdf آئین نامه ماده ۹

https://t.me/dscampaign/7116

pdf آیین‌نامه ماده ۱۲

https://t.me/dscampaign/7117


فایل pdf آیین‌نامه ماده ۱۳

https://t.me/dscampaign/7118

کمپین معلولان

https://t.me/dscampaign