Історія УАС з 1999 року

Історія УАС з 1999 року

UAS | Українська асоціація студентів

Історія асоціації розпочинається з 1999 року, коли було засновано одне з перших в Україні всеукраїнських студентських об’єднань - Українську асоціацію розвитку студентського самоврядування (УАРСС). Спадкоємецею УАРСС стає

Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Українська асоціація студентського самоврядування” (ВМГО “УАСС”), яка була офіційно утворена 24 листопада 2002 р. та зареєстрована у 2003 р. Першим президентом УАСС було обрано Олексія Кляшторного

18 листопада 2003 р. було підписано договір про співпрацю між УАСС та Міністерством освіти і науки України.

У 2006 році УАСС виступила одним зі співзасновників всеукраїнської спілки молодіжних громадських організацій «Український молодіжний форум».

2 грудня 2007 р. УАСС набуває членства у Європейському союзі студентів, і з того часу є єдиним національним студентським об’єднанням України, що має статус повного члена цієї міжнародної організації.

У 2015 році Асоціація стала однією із співзасновниць Національної молодіжної ради України.

У 2016 р. на Х Генеральній асамблеї було прийнято рішення про перейменування у Громадську організацію “Українська асоціація студентів".

Перший Meet UP в рамках Х Генеральній асамблеї Асоціації
У серпні 2019 року Асоціація стала однією із співзасновниць Національного українського молодіжного об’єднання (НУМО).
Перший з'їзд НУМО

Найбільш успішними адвокаційними кампаніями стали:

 • прийняття змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо студентського самоврядування, які є унікальним досягненням студентського самоврядування. Асоціація з 2002 року розробляла текст змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування у тісній співпраці з національними об’єднаннями студентів Австрії, Нідерландів, Словаччини та Угорщини. 
 • лобіювання в 2004 році нового законодавства про стипендії та пільги студентів на проїзд у громадському транспорті. Внаслідок цих дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 демократично органи студентського самоврядування вперше були допущені до розподілу стипендій та матеріальної допомоги між студентами й аспірантами, що раніше було виключною монополією студентських профкомів. Крім того, починаючи з 2005 року студенти недержавних вишів отримали пільги на проїзд у залізничному транспорті, якими вони раніше не користувались;
 • кампанія 2005 року за накладення Президентом України вето на прийняті Парламентом зміни і доповнення до Закону України “Про вищу освіту”, які зобов’язували випускників вишів, котрі навчались за бюджетні кошти, до 3-річного “відпрацювання“ за місцем праці, визначеним Урядом. Результатом стало ветування цього Закону, що забезпечує право українських громадян на безкоштовну вищу освіту та вільний вибір місця роботи;
 • кампанія 2007 року за скасування обмеження права студентів на пільговий проїзд залізницею в літні місяці. Її результатом стало скасування зазначених обмежень постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 року № 1402;
 • кампанії 2009 та 2010 років боротьби з постановами Кабінету Міністрів України № 369 про додаткові платні послуги, постанови № 133 про порядок виготовлення дипломів бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок студентів та розпорядження № 416-р, щодо скорочення обсягів державного замовлення на 2009-2010 навчальний рік;
 • прийняття змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо студентського самоврядування, які є унікальним досягненням студентського самоврядування. Асоціація з 2002 року розробляла текст змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування у тісній співпраці з національними об’єднаннями студентів Австрії, Нідерландів, Словаччини та Угорщини. Проект Закону вносився на розгляд трьох скликань Верховної Ради України. Лобістська кампанія, під час свого піку у 2009 році, об’єднала всі органи студентського самоврядування України й в результаті 19 січня 2010 року Президент України підписав Зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо студентського самоврядування;
 • Асоціація розробляла перший варіант розділу ЗУ “Про вищу освіту”, до якого надалі доєдналися інші члени робочої групи Згуровського. Так Асоціація лобіювала створення агентства на основі європейських принципів співправління всіма зацікавленими сторонами й УАС досяг включення представників студентства до складу НАЗЯВО з правом голосу на рівні всіх інших стейкхолдерів;
 • участь у розробці нової редакції Закону України “Про вищу освіту” (2014), у якому, зокрема, зазнала змін стаття про студентське самоврядування, до якої були включені норми, які значно посилювали повноваження ОСС та убезпечували їх від втручання адміністрацій ВНЗ;
 • лобіювання інтересів студентів під час стипендійної реформи у 2016 році, внаслідок якого було збільшено квоту стипендіатів до 45 відсотків, забезпечено представництво органів студентського самоврядування у стипендійних комісіях на паритетних засадах із преставниками адміністрацій, збережно можливість нарахування додаткових балів у рейтингу за позанавчальні досягнення тощо;
 • здобутком Асоціації є те, що саме представників УАС було обрано до складу Національного Агентства за конкурсною комісією, а саме: Фесенко Лідію та Микиту Євстіфеєва, як номінантів від Асоціації. Асоціація брала участь в проєкті QUAERE, який тривав з 2016 року до 2018 року та напрацювання якого і лягли в основу сучасної системи акредитації в Україні. Обов’язковою умовою формування конкурсної комісії є долучення представника Асоціації, що відповідає найкращим міжнародним практикам формування подібних комісій;
 • Навесні 2018 р. представництво Асоціації, а саме Лідія Фесенко, Аліна Жолудь та Микита Євстіфеєв були учасниками робочих груп: по внесенню змін до Закону України "Про вищу освіту" та по розробці примірного положення про користування гуртожитками. На робочих групах вони представляли студентство та відстоювали його позицію. Всі напрацювання увійшли до чинної редакції
 • у травні 2019 року на XIV Генеральній Асамблеї прийнято рішення надати рекомендацію органам студентського самоврядування ліквідувати студентські профспілки;
 • у жовтні 2019 року на Першому національному молодіжному форумі НУМО Асоціація ініціювала рекомендацію для молодіжних громадських організацій не співпрацювати з профспілками;
 • в червні 2020 року Асоціація виступала з публічною заявою щодо призначення виконуючим обов'язки міністра освіти Шкарлета С.М. Була організатором серії акції #СтопШкарлет. В листопаді 2020 року Європейський союз студентів підтримав резолюцію УАС щодо призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України.

З 2011 року УАСС починає брати участь у міжнародних проектах у рамках програми TEMPUS. Загалом, асоціація була партнером у трьох міжнародних проектах — TRUSTIMPRESS та ALIGN.

TRUST — розробка єдиної прозорої бази забезпечення якості української системи вищої освіти, яка відповідає загальноєвропейській академічній культурі та підтримує як національну реформу вищої освіти, так і інтеграцію України до Європейського освітнього простору.
IMPRESS — основною метою проекту є вдосконалення «студентського досвіду» у вищій освіті в Україні, що надасть змогу українським студентським службам набути європейських стандартів і відповідати сучасним стандартам забезпечення якості освіти згідно до вимог Болонського процесу.
ALIGN — (Досягнення та перевірка відповідності між академічними програмами та кваліфікаційними рамками) - трирічний багаторічний проект, в рамках Реформи управління, EACEA N 35/2012, 6-й заклик Національних пріоритетів для спільних проектів. Проект триває з грудня 2013 року по 30 листопада 2016 року та фінансувався за підтримки Європейської комісії.


З 2015 р. УАСС бере участь у проекті QUAERE  у рамках програми ERASMUS+.

Проєкт про формування внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості вищої освіти внутрішньої та зовнішньої. В межах даного проєкту за ініціативи Асоціації близько 20 студентів пройшли навчання щодо участі в процесі акредитації на базі Вроцлавської Політехніки (Польща).
7 вересня 2018 р. у приміщенні Міністерства освіти і науки України відбулося підсумкове засідання в рамках проекту QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій

З 2019 року Асоціація буре участь в проекті DESTIN: Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм.

Страт проекту...

Структурним підрозділом Асоціації є Національне об’єднання студентських експертів з питань якості вищої освіти. Національне об’єднання створюється з метою забезпечення участі здобувачів вищої освіти у процесах забезпечення якості вищої освіти, зокрема у діяльності галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, акредитаційних комісій, незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

Зустріч із заступником Міністра освіти і науки України Юрієм Рашкевисом, в рамках навчання студентських експертів UAS QA POOL
1. Думка студентів України має силу
2. Свідомі студенти в якісному освітньому середовищі
3. Консолідовані студенти заради реалізації спільних інтересів
Захищати права та спільні інтереси, здійснювати просвітництво та представляти студентів України.

1. Захист прав здобувачів вищої та фахової передвищої освіти:

1.1. в рамках освітнього процесу закладів освіти.
1.2. щодо отримання послуг від закладів освіти.
1.3. у випадках порушення права свободи зібрань щодо освітньої політики.
1.4. у реалізації права на самоврядування.
1.5. у взаємодії з органами влади у сфері державної освітньої політики. (можливе видалення)

2. Просвітницька діяльність для учасника освітнього процесу.

2.1. Підвищення обізнаності здобувачів вищої та фахової передвищої освіти щодо їх прав, можливостей участі у самоврядуванні та процесах забезпечення якості освіти.
2.2. Розвиток навичок, що забезпечують лідерство, захист прав студентів та представлення їх спільні інтереси.
2.3. Підвищення обізнаності серед викладачів та адміністративного персоналу закладів вищої та фахової передвищої освіти щодо ролі студентів в освітньому процесі.

3. Представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти:

3.1. Посилити представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти на національному рівні.
3.2. Посилити представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти на міжнародному рівні.
3.3. Посилити представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти у коаліціях та іншими об’єднаннями неурядових організацій, членами яких є УАС.
3.4. Посилити представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти на місцевому рівні.

4. Організаційний розвиток:

4.1. Підвищити внутрішню і зовнішню комунікаційну спроможність Асоціації.
4.2. Підвищення якості органів студентського самоврядування (далі за текстом ОСС).
4.3. Підвищити мотивацію та фаховості людських ресурсів Асоціації.
4.4. Забезпечити фінансову спроможність Асоціації.
4.5. Інституційна пам’ять.
Стати членом УАС
Повернутися на сайт